Popis systému

Do Publikačního systému se přihlásíte pomocí webového rozhraní, které od nás obdržíte při registraci (zpravidla cmadmin.vasedomena.cz). 

Přístupová práva

Pro přihlášení použijete uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi při registraci.

Systém umožňuje pracovat více uživatelům současně s různými přístupovými právy.

Každý prvek obsahu webu může být veřejný, privátní, chráněný nebo smazaný. Veřejný obsah se zobrazuje všem uživatelům, privátní pouze uživatelům, kteří ho vytvořili, chráněný se zobrazí uživatelům, kteří mají příslušná přístupová práva. Smazané kategorie a další obah se nezobrazují na stránkách, ale uchovávají se v odpadkovém koši.

Struktura webu - kategorie

Kategorie tvoří základ publikačního systému. Pomocí kategorií se definuje struktura celého webu. Kategorie mohou mít libovolný počet podkategorií.

Název kategorie odpovídá jednotlivým položkám v menu, stručný popis se zobrazuje v případě potřeby.

U jednodušších webů je možné zahrnout přímo do kategorie textový obsah. U rozsáhlejších webů je každé kategorii přiřazen libovolný obsah (akce, články, obrázky, odkazy, diskuse, atd.). Pořadí zobrazení je možné nastavit podle určitých kritérií (např. abecedně) nebo pořadí nastaví uživatel určením priority daného prvku.

U každé kategorie je možné definovat vlastní titulek, stručný popis a klíčová slova, která jsou důležitá především pro fulltextové vyhledávače. Titulek (title) a popisek (description) se vypisují jako výsledek vyhledávání fulltextových vyhledávačů, jsou-li definovány pro každou stránku zvlášť, zlepšují pozici ve vyhledávačích a pomáhají lépe se orientovat.

U každé kategorie lze nastavit tzv. SEO přátelský odkaz neboli zjednodušený zápis webové adresy dané kategorie v prohlížeči (url). Tento odkaz nahrazuje adresu, která obsahuje parametry, je přívětivý pro uživatele i fulltextové vyhledávače.

Články

Články jsou určeny především pro zpravodajské servery nebo rozsáhlejší webové stránky, kde je potřeba zobrazovat v jednotlivých kategoriích větší množství příspěvků. Každý článek obsahuje název, stručný popis, vlastní text, dále pak parametry určující zobrazování článku. Ke článku je možné připojit libovolný další prvek obsahu např. článek, obrázek, diskusi nebo anketu.

Obrázky

Obrázky se standardně nahrávají ve dvou velikostech - náhled a detail. Na stránkách se zobrazuje náhled, při kliknutí se obrázek zvětší na původní velikost. Náhled se vytváří automaticky.

Diskuse, návštěvní kniha

Diskuse umožňuje vytváření diskusních fór, kde si mohou návštěvníci webu vyměňovat informace. Diskusní fóra je možné hierarchicky řadit do více úrovní. Nevhodné příspěvky do diskuse může administrátor mazat. Do diskuse lze nastavit anonymní přístup nebo vstup pro registrované uživatele.

Obdobou diskuse je návštěvní kniha, kam má uživatel možnost přispívat. Příspěvky se zobrazují okamžitě po odeslátní, nebo až po schválení administrátorem.. Administrátor může nevhodné příspěvky mazat. Na webu lze použít libovolné množství návštěvních knih.

Ankety

Na webových stránkách lze vytvořit libovolné množství anket. U ankety je definována otázka a předvolené odpovědi.

Anketa má jednotný vzhled, zobrazuje se na předem určeném místě v podobě otázky a odpovědí. U každé odpovědi je počet jednotlivých hlasujících, procentní vyjádření a grafické znázornění.

Odkazy

Modul odkazy umožňuje vytvářet galerii externích odkazů v libovolné hierarchické struktuře. U odkazu je definována url adresa odkazu, nadpis, popis a obrázek (ikona).

Soubory

Na server je možné nahrát libovolný soubor a připojit ho k dalším prvkům obsahu.

HTML editor

Editace obsahu kategorií je možná pomocí WYSIWYG editoru (what you see is what you get), tzn. editor typu MS Word, kde nemusíte znát html kód, ale pomocí známého ovládání formátujete text - zarovnávání, tučný řez písma, kurzíva, odrážky atd. Do editoru lze kopírovat texty z jiných textových editorů, doporučujeme nekopírovat texty přímo z MS Wordu, ale použít např. poznámkový blok.

HTML editor lze také přepnout do módu pro editaci přímo html kódu.

Jazykové mutace

Systém umožňuje libovolný počet jazykových mutací. Struktura dat zůstává pro všechny verze stejná, mění se pouze textová část. V případě potřeby je možné strukturu jazykových mutací modifikovat.

Mapa serveru

Mapa serveru je generována automaticky. Obsahuje všechny kategorie obsažené v systému.

Kategorie je možné nezahrnovat do mapy serveru.

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání umožňuje prohledávání obsahu webu.