Filozofie systému CEBIN

CEBIN Mediacenter

Databáze zákazníků

Slouží k evidenci zákazníků nebo potencionálních zákazníků

Eviduje kontakty na firmy i konkrétní osoby

Umožňuje sledovat i kontakty na dodavatele, konkurenty a další uživatelsky definované skupiny subjektů. (k využití v samostatném modulu Teamworkcenter - workflow management, document management)