Skriptovací jazyk PHP

Povolení výpisu chybových hlášek
Výpis chybových hlášek je defaultně zakázán. Povolit ho lze nastavením  "php_flag display_errors On" v souboru .htaccess.